Schul­lei­tung

Dr. Michael Bax

Dr. Michael Bax

Schul­lei­ter

Tel: 0511-168 49511

Hen­ning Bergmann

Hen­ning Bergmann

stell­ver­tre­ten­der Schulleiter

Tel. 0511-168 49509, Fach 112

Maike Bode

Maike Bode

Stu­fen­lei­te­rin Jg. 5-7 (komm.), Jahr­gangs­lei­tung 7

Tel. 0511-168 33604, Fach 118

Nils Nord­mann

Nils Nord­mann

Stu­fen­lei­ter Jg. 5-7 (komm.), Fach­be­reichs­lei­tung Musik

Tel.: 0511-168 33604 / 0511-168 49520, Fach 37

Joa­chim Rocholl

Joa­chim Rocholl

Stu­fen­lei­ter Jg. 8-10

Tel. 0511-168 45246, Fach 130

Georg Baum­bach

Georg Baum­bach

Stu­fen­lei­ter SEK II

Tel.: 0511-168 49530, Fach 90

Ulrike Scholz

Ulrike Scholz

Koor­di­na­to­rin SEK II, Jahr­gangs­lei­tung 13

Tel. 0511-168 49529, Fach 14

Dr. Andreas Apitius

Dr. Andreas Apitius

Koor­di­na­tor SEK II, Jahr­gangs­lei­tung 11

Tel.: 0511-168 49530, Fach 125