Sekun­dar­stufe I

Alek­san­dra Walasek

Alek­san­dra Walasek

Jahr­gangs­lei­tung 5

Tel.: 0511-168 47713, Fach 79

Daniel Dudek

Daniel Dudek

Jahr­gangs­lei­tung 6

Tel. 0511-168 43943, Fach 91

Lena Kühn

Lena Kühn

Jahr­gangs­lei­tung 7 (komm.)

Tel. 0511-168 49531, Fach 76

Maike Bode

Maike Bode

Stu­fen­lei­te­rin Jg. 5-7 (komm.), Jahr­gangs­lei­tung 7

Tel. 0511-168 33604, Fach 118

Monika Wen­dorf

Monika Wen­dorf

Jahr­gangs­lei­tung 8

Tel. 0511-168 47713, Fach 22

Michael Albe

Michael Albe

Jahr­gangs­lei­tung 9

Tel. 0511-168 47713, Fach 149

Larissa Leh­nert

Larissa Leh­nert

Jahr­gangs­lei­tung 10

Tel.: 0511-168 43943, Fach 101


 

Sekun­dar­stufe II

Dr. Andreas Apitius

Dr. Andreas Apitius

Koor­di­na­tor SEK II, Jahr­gangs­lei­tung 11

Tel.: 0511-168 49530, Fach 125

Susan Dickti

Susan Dickti

Jahr­gangs­lei­tung 12

Tel.: 0511-168 49529, Fach 137

Ulrike Scholz

Ulrike Scholz

Koor­di­na­to­rin SEK II, Jahr­gangs­lei­tung 13

Tel. 0511-168 49529, Fach 14